جدول جام فوتسال برندکاپ

 

گروه A
تیم بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ بانک دی ۳ ۳ ۰ ۰ ۲۴ ۵ ۱۹ ۹
۲ صبانت ۳ ۲ ۰ ۱ ۹ ۱۴ ۵- ۶
۳ دریتا ۳ ۱ ۰ ۲ ۹ ۱۲ ۳- ۳
۴ فست کلیک ۳ ۰ ۰ ۳ ۹ ۲۰ ۱۱- ۰
گروه B
تیم بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پیمنت ۲۴ ۳ ۳ ۰ ۰ ۱۸ ۴ ۱۴ ۹
۲ پرشیا خودرو ۳ ۲ ۰ ۱ ۱۴ ۶ ۸ ۶
۳ هنرمندان ۳ ۱ ۰ ۲ ۳ ۱۶ ۱۳- ۳
۴ آیو ۳ ۰ ۰ ۳ ۱ ۱۶ ۱۵- ۰
گروه C
تیم بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ دامداران ۳ ۳ ۰ ۰ ۱۴ ۳ ۱۱ ۹
۲ لیون کامپیوتر ۳ ۱ ۱ ۱ ۹ ۶ ۳ ۴
۳ گاج ۳ ۱ ۱ ۱ ۶ ۷ ۱- ۴
۴ علی بابا ۳ ۰ ۰ ۳ ۵ ۱۸ ۱۳- ۰
گروه D
تیم بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پیشکسوتان پرسپولیس ۳ ۲ ۱ ۰ ۱۳ ۸ ۵ ۷
۲ دیجی‌کالا ۳ ۱ ۲ ۱ ۹ ۵ ۴ ۵
۳ آواتک ۳ ۱ ۱ ۱ ۵ ۴ ۱ ۴
۴ حامیسان ۳ ۰ ۰ ۳ ۲ ۱۲ ۱۰- ۰
گروه E
تیم بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ عبیدی ۳ ۳ ۰ ۰ ۱۴ ۳ ۱۱ ۹
۲ ای‌نتورک ۳ ۲ ۰ ۱ ۱۴ ۱۴ ۰ ۶
۳ میوا ۳ ۱ ۰ ۲ ۹ ۱۰ ۱- ۳
۴ ارتباط فردا ۳ ۰ ۰ ۳ ۶ ۱۶ ۱۰- ۰