شماره شانزدهم مجله اینترنتی فریاد منتشر شد

وبنا – در این شماره از مجله اینترنتی فریاد می خوانید:
یک آلبوم و هزار دردسر
گزارش مجله آبزرور درباره وضعیت موسیقی در ایران
از طرح نو تا طرح اصلاح ساختار چای
تن تن در شهر فرشتگان
چاپ کتاب جدید یکی از همکاران فریاد
چرا بر جعل نام خلیج فارس اصرار میورزند؟
برای مشاهده کامل مجله فریاد به آدرس http://www.faryaad.com مراجعه کنید.

تاریخ انتشار:

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.