وام چی؛ سامانه معرفی وام، ضامن، سرمایه گذار

وام چی وبسایت معرفی فروشندگان وام، ضامن ها و سرمایه گذاران است.

وام چی پرداخت کننده وام یا سرمایه نیست بلکه سامانه ای برای معرفی افراد در این ضمینه است و هیچ گونه کمیسیونی از معاملات کاربران دریافت نمی کند.

وام چی با معرفی وام بانکی آماده به خرید، ضامن برای بانک و دادگاه و سرمایه گذار با چک و سفته، سند ملکی، سند خودرو و طلا به کاربران در حل مشکلات مالی و بانکی خود کمک می کند.

وام چی در هیچ شهری فعالیت دفتری ندارد و در حال حاضر از طریق وبسایت و ایمیل های مرتبط با وام چی به کاربران خدمات ارائه می دهد.

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.