تقویم آنلاین، ساده‌تر از همه‌جا

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۴

گاهی اوقات ایدههای موفق، سادهتر از چیزی هستند که از دور به نظر میرسند.

بارها پیش آمده نیاز به ساعت پیدا کردهایم و یا نیاز داشتهایم تقویمی جلوی دستمان باز باشد تا برنامهریزی قرار یا تفریحی را صورت دهیم. سایت تایمدات آیآر همین کار را میکند.

این سایت یک سایت کاملا ساده است که هر سه تقویم هجری خورشیدی، هجری قمری و میلادی را در سادهترین طراحی جلوی چشم ما قرار میدهد و اوقات شرعی را هم به ما اطلاع میدهد.


مناسبتها و تعطیلیها دیگر امکان مفید این سایت است. همچنین تبدیل تاریخها به هم را هم میتوان از سایت تایم فارسی توقع داشت.