سایت جایزه فرشته راه‌اندازی شد

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۴

جایزه داستاننویسی دهه شصت، با مشارکت ستاره‌‌هایی از جمه مهناز افشار، صابر ابر و هنگامه قاضیانی در حال برگزاری است و تا ۱۲ اردیبهشت برای ارسال آثار فرصت هست. سایت این جشنواره به همین منظور راه اندازی شده است.

شما میتوانید شرایط شرکت را در این نشانی مطالعه کرده و در مسابقه شرکت کنید.

برگزار کنندگان این جایزه شهرکتاب فرشته، پرشینبلاگ، نشر هنوز و موسسه چاپ نظر هستند.