ماشین‌حساب آنلاین نمودار رشد کودک

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۳

لازم است در هر زمان و در هر سنی که کودک قرار داشته باشد معیارهای رشدی کودک خود را بشناسید و مطمئن شوید که کودک شما به طور طبیعی رشد و نمو می کند.

تعیین وزن و طول قد کودک نشانه رشد جسمی و تعیین اندازه دور سر نشانه رشد مغز کودک است. نمودارهای رشد این امکان را به شما می دهند که رشد فرزند خود را ثبت کنید و آن را با محدوده رشد طبیعی مربوط به سن او مقایسه کنید. آهنگ رشد تا حدی از عوامل موروثی و تا حدی از وضعیت پزشکی کودک تاثیر می پذیرد. اگر هر یک از اندازه گیری ها در مورد فرزند شما در خارج از محدوده طبیعی قرار گرفت یا منحنی رشد غیر عادی بود به پزشک مراجعه کنید.

ماشین‌حساب نمودار رشد کودک که به صورت آنلاین عرضه شده تلاش می‌کند محاسبات مورد نظر را انجام دهد. با رفتن به این صفحه می‌توانید از امکانات آن استفاده کنید.