نسخه تازه سایت پرشین‌اسکریپت

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۳

سایت پرشین اسکریپت نسخه تازه خود را ارائه کرده است. در این نسخه ظاهر سایت تغییر یافته و دسترسی‌ها آسان‌تر شده است. رنگ‌بندی سایت و کاربرپسندی آن هم رشد نشان می‌دهد.

از دیگر بخش‌‌های اضافه شده به سایت بخش ترجمه آنلاین، ویدئوها یا تلویزیون پرشین اسکریپت، تبلیغات هدفمند و از بخش‌های حذف شده می‌توان به دیدگاه‌ها اشاره کرد.

پرشین‌اسکریپت را این‌جا ببینید.