داستان سایت ۵۰۴۰ با ۵۰۰ کارمند

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۳

نام فروشگاه ۵۰۴۰ این روزها برای خیلی از ما آشناست. سهشنبه گذشته در دهمین نشست ایران استارتآپ حسنعلی باغبانیان موسس این سایت داستان شکلگیری را برای حاضرین شرح داد.

او در سال ۷۹ سی و یک سال داشته و پس از تجربه سنگین، به یک موفقیت دست یافته است. تجربه شکستخوردهی او چه بود؟ یک شرکت آیاسپی در یکی از شهرستانها که کارتهای اینترنتی دایل آپ را میفروخت.

او سپس با الهام از آمازون سایتی را تاسیس میکند که ۵۰۴۰ از دل آن ایده بیرون میآید. وی میگوید در برخی زمینهها توانستهاند رکورد سایتهایی مثل دیجیکالا را هم بجز بازدید و حیطه فروش کالای دیجیتال بزنند.


حسنعلی باغبانیان اکنون ۵۰۰ کارمند دارد که ۳۰۰ تای آنها از وی بزرگترند و ۲۹۰ نفرشان هم تحصیلکردهتر از او هستند.

وی گفت که در حیطه فروش کالای دیجیتال یا برندینگ به پای دیجیکالا نمیرسد اما پرسنل او دوبرابر دیجیکالا است و میزان فروش کلی آنها هم بیشتر است. او اشتباه خود را در کسب و کارش عدم تمرکز روی یک حیطه محصولات خاص عنوان میکند.

تراکنش مالی این سایت در مجموع به صورت روزانه ۱ میلیارد تومان است.

او میگوید آخرین دستآورد ما در اتاق فکرمان این است که هر بچهای که به دنیا میآید یک بن ۵۰۰ هزار تومانی میگیرد و هر وقت توانست خودش خرید کند این اعتبار در اختیار او قرار خواهد گرفت و پیشبینی ما این است که این موضوع موج تبلیغاتی خوبی برای ما ایجاد کند.

متن کامل گفتگوهای مدیر فروشگاه ۵۰۴۰ را این‌جا بخوانید.