ایده‌ها در ایده‌بازار ارزیابی می‌شوند

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۳

رویداد ایده‌بازار در راستای افزایش روحیه کارآفرینی و کسب و کار توسط مرکز ایده‌پردازی و کارآفرینی اداره کل انجمن‌های علمی دانشجویی و امور المپیادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای اولین بار ۳ اسفندماه ۹۲ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

به دنبال آن، دومین دوره این رویداد در قالب ارائه شفاهی ۷ ایده و ارائه پوستر ۱۲ ایده برگزیده از بین ۲۰۳ ایده ارسالی به اداره انجمن‌های علمی دانشجویی و امور المپیادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌گردد. در این رویداد هریک از ۷ مجری ایده‌پرداز فرصت دارند تا ایده خود را در مدت زمان ۶ دقیقه ارائه نمایند. در پایان ایده‌های ارائه‌شده توسط داوران متخصص امتیازدهی و سه ایده برتر انتخاب می‌شوند.

 برای اطلاعات بیشتر به سایت ایده‌بازار بروید.