انجمن اوراکل ایران

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۳

این پایگاه که از اردیبهشت سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز کرده است متشکل از تعدادی از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات است که تلاش دارند تا اطلاعات خود را در زمینه مورد تخصصشان با دیگر کاربران به اشتراک بگذارند.