برچسب: اسنپ دکتر

اسنپ دکتر سرویس بین الملل خود را معرفی کرد

اسنپ دکتر سرویس بین الملل خود را معرفی کرد

اسنپ‌دکتر سرویس خارج از مرزهای خود را با نام «اسنپ‌کلینیک» معرفی کرد. این سرویس که هنوز به طور رسمی کار خود را آغاز نکرده، مختص ایرانیان خارج از کشور طراحی شده و نرخ پایه خدمات آن از جلسه‌ای ۲۹ یورو آغاز می‌شود. براساس آنچه در وبسایت این مجموعه نوشته شده …