«خوندی»، نمایش‌دهنده محتوای وب

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۳

خوندی یک پلتفرم متن باز است که برای موبایل و کامپیوتر عرضه شده است.

این سایت اخبار را از سراسر وب برای کاربران فارسی‌زبان به نمایش می‌گذارد.

کاربران با مطالعه صفحه اول سایت «خوندی» می‌توانند به بیشتر رویدادها و اخبار روز دسترسی پیدا کنند. اختیار این سایت تنها توسط موسسات و خبرگزاری‌های معتبر و محقق شده توسط تیم «خوندی» درج می‌شوند.


این سایت که در فاز اول راه‌اندازی به سر می‌برد را این‌جا ببینید.