پخش زنده همایش روز رسانه های اجتماعی از رادیومیهن

تاریخ انتشار:

وبنا-همایش رسانه های اجتمایی همکنون بصورت زنده از رادیو میهن درحال پخش میباشد برای شنیدن برنامه به صورت زنده ادرس

www.radiomihan.ir

مراجعه کنید

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.