کارگاه های آموزشی پلیس فتا در نمایشگاه رسانه های دیجیتال

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۰

وبنا – پلیس فتا که چند ماهی است فعالیت خود را به عنوان پلیس اینترنتی در ایران آغاز کرده است در پنجمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال کلاس آموزشی برگزار می کند. برنامه زمانی کلاس های آموزشی که به پایگاه خبری وب سایت های ایران ارسال شده را می توانید در ادامه منتشر کنید.

شنبه ۱۶ مهر

۱۱ الی ۱۲ : امنیت مجازی (رایانه و ذخیره اطلاعات) استاد رفیعی نیا

۱۴ الی ۱۵ : هک و نفوذ – استاد علی محجوب

۱۵ الی ۱۶ : پست الکترونیکی – استاد دهقانی

۱۶ الی ۱۷ :شبکه های اجتماعی – استاد تهرانی

۱۷ الی ۱۸ :اینترنت و خانواده – استاد علیپور

۱۸ الی ۱۹ :مخاطرات تلفن همراه – استاد بخشی زاده

۱۹ الی ۲۰  : بازی های رایانه ای – استاد علوی

یکشنبه ۱۷ مهر

۱۱ الی ۱۲ : پست الکترونیک – استاد دهقانی

۱۴ الی ۱۵ :آناتومی اقتصاد مجازی – استاد شاه محمدی

۱۵ الی ۱۶ : امنیت مجازی (رایانه ها و ذخیره سازی) – استاد محسن زارع

۱۶ الی ۱۷ :هک و نفوذ – استاد محجوب

۱۷ الی ۱۸ :اینترنت و خانواده – استاد علیپور

۱۸ الی ۱۹ :مخاطرات تلفن همراه – استاد بخشی زاده

۱۹ الی ۲۰  :شبکه های اجتماعی – استاد تهرانی

دوشنبه ۱۸ مهر

۱۱ الی ۱۲ : امنیت مجازی رایانه ها و ذخیره سازی – استاد رفیعی نیا

۱۴ الی ۱۵ :هک و نفوذ – استاد علی محجوب 

۱۵ الی ۱۶ : امنیت مجازی رایانه ها و ذخیره سازی – استاد محسن زارع 

۱۶ الی ۱۷ :بازی های رایانه ای – استاد علوی

۱۷ الی ۱۸ :اینترنت و خانواده – استاد علیپور

۱۸ الی ۱۹ :مخاطرات تلفن همراه – استاد بخشی زاده

۱۹ الی ۲۰  :شبکه های اجتماعی – استاد تهرانی

سه شنبه ۱۹ مهر

۱۱ الی ۱۲ :پست الکترونیک – استاد دهقانی

۱۴ الی ۱۵ :آناتومی اقتصاد مجازی – استاده شاه محمدی

۱۵ الی ۱۶ :شبکه های اجتماعی – استاد تهرانی

۱۶ الی ۱۷ :هک ونفوذ – استاد محجوب

۱۷ الی ۱۸ :اینترنت و خانواده – استاد علیپور

۱۸ الی ۱۹ :مخاطرات تلفن همراه – استاد بخشی زاده 

۱۹ الی ۲۰  :بازی های رایانه ای – استاد علوی 

چهارشنبه  20 مهر

۱۱ الی ۱۲ :پست الکترونیک  –  استاد دهقانی 

۱۴ الی ۱۵ :آناتومی اقتصاد مجازی – استاد شاه محمدی

۱۵ الی ۱۶ :امنیت مجازی (رایانه ها و ذخیره سازها) – استاد رفیعی نیا

۱۶ الی ۱۷ :هک و نفوذ – استاد محجوب

۱۷ الی ۱۸ :اینترنت وخانواده – استاد علیپور

۱۸ الی ۱۹ :مخاطرات تلفن همراه – استاد بخشی زاده

۱۹ الی ۲۰  :شبکه های اجتماعی – استاد تهرانی

پنجشنبه ۲۱ مهر

۱۱ الی ۱۲ :پست الکترونیک – آقای دهقانی

۱۴ الی ۱۵ :تلفن همراه و سلامت – استاد بخشی زاده 

۱۵ الی ۱۶ :امنیت مجازی رایانه ها و ذخیره سازها – استاد رفیعی نیا 

۱۶ الی ۱۷ :هک و نفوذ – استاد عزیزی

۱۷ الی ۱۸ :اینترنت و خانواده – استاد علیپور

۱۸ الی ۱۹ :مخاطرات تلفن همراه – استاد بخشی زاده

۱۹ الی ۲۰  :شبکه های اجتماعی – استاد تهرانی

جمعه ۲۲ مهر

۱۱ الی ۱۲ :پست الکترونیکی – استاد دهقانی

۱۴ الی ۱۵ :تلفن همراه و سلامت  – استاد بخشی زاده و یزدانی

۱۵ الی ۱۶ :امنیت مجازی رایانه ها و ذخیره سازی – استاد رفیعی نیا

۱۶ الی ۱۷ :هک و نفوذ – استاد عزیزی 

۱۷ الی ۱۸ :اینترنت و خانواده – استاد علیپور و یزدانی

۱۸ الی ۱۹ :مخاطرات تلفن همراه – استاد بخشی زاده 

۱۹ الی ۲۰  :شبکه های اجتماعی – استاد تهرانی و یزدانی

شنبه ۲۳ مهر

۱۱ الی ۱۲ :امنیت مجازی رایانه ها و ذخیره سازها – استاد رفیعی نیا

۱۴ الی ۱۵ :هک و نفوذ – آقای محجوب

۱۵ الی ۱۶ :پست الکترونیک – استاد دهقانی 

۱۶ الی ۱۷ :هک و نفوذ – استاد عزیزی

۱۷ الی ۱۸ :اینترنت و خانواده – استاد علیپور

۱۸ الی ۱۹ :مخاطرات تلفن همراه – استاد بخشی زاده 

۱۹ الی ۲۰  :بازی های رایانه ای – استاد علوی

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *