برچسب: همکاران سیستم

گزارش عملکرد همکاران سیستم؛ درآمد، رشد و سبد محصولات ۱۳۹۶ – ۱۴۰۲

یکی از گروه‌های بازار سرمایه که نسبت به سایر گروه‌ها از قدمت کمتری برخوردار است، گروه رایانه و فعالیت های وابسته به آن نام دارد که در حال حاضر متشکل از ۱۷ نماد است. در این گزارش سعی می‌شود «سیستم» را به عنوان نماینده این صنعت بررسی کنیم چرا که …