برچسب: رایچت

آپدیت جدید رایچت منتشر شد

در آپدیت جدید رایچت امکاناتی به ربات پاسخگوی پشتیبانی رایچت اضافه شده است: امکان تعریف سوال و پاسخ برای این ربات وجود دارد ربات بر حسب مواردی که برایش تعریف شده سوالات مشتریان را پاسخ می دهد و به آنها امکان پیگیری سفارش یا وضعیت پرداخت از طریق هدایت شدن …