برچسب: اتاق اصناف ایران

سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی؛

تاسیس انجمن فروشگاه های اینترنتی تهران الزامی ندارد / تشکل های موازی مشکل ساز خواهند بود

انتشار خبر شکل گیری انجمن فروشگاه های اینترنتی ایران زیر نظر اتاق بازرگانی تهران واکنش های زیادی را در پی داشته است. انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی طی نامه ای به اتاق بازرگانی، انجمن در حال تاسیس فروشگاه های اینترنتی تهران را غیر قانونی دانست و ضمن موازی دانستن …

شایان شلیله در واکنش به تاسیس انجمن فروشگاه های اینترنتی تهران:

فرصت طلبان از طریق تشکیل انجمن به دنبال استفاده از رانت هستند / انجمن فروشگاه های اینترنتی تهران غیر قانونی است و باید جلوی تاسیس آن گرفته شود

شایان شلیله در گفتگو با وبنا انگیزه تشکیل انجمن فروشگاه های اینترنتی تهران را استفاده از رانت دانست و گفت: « فرصت طلبان از طریق تشکیل انجمن به دنبال استفاده از رانت هستند. طبق قانون زمانی که انجمن صنفی از وزارت کار یا وزارت صنایع مجوز داشته باشد، اتاق بازرگانی …

نامه اتاق اصناف ایران به اتاق بازرگانی در واکنش به تاسیس انجمن فروشگاه های اینترنتی تهران:

پیشنهاد اتاق تهران مبنی بر ثبت و الحاق تشکل ها و انجمن ها در حوزه کسب و کارهای مجازی خارج از حوزه وظایف و اختیارات و عدول از قانون است

دبیرکل اتاق اصناف ایران طی نامه ای به ریاست اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با موضوع جلوگیری از ثبت فعالیت تشکل ها و انجمن های موازی خواستار جلوگیری از تاسیس و ثبت هرگونه تشکل و انجمن مرتبط و پرهیز از هرگونه اقدام درخواست مغایر با قانون شد. …