پلیس فتا با سایت‌های توزیع و تبلیغ بازی‌های غیرمجاز برخورد می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۴

نشست رییس پلیس سایبری کشور و مسوولان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با هدف ایجاد تعامل بین پلیس فتا و بنیاد برای شناسایی سایت‌های متخلف توزیع و تبلیغ بازی‌های غیرمجاز برگزار شد.

ارتباط نزدیک، ایجاد تعامل بین مسوولان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با پلیس فتا ناجا در زمینه شناسایی سایت‌های متخلف توزیع و تبلیغ بازی‌های غیر مجاز از دستاوردهای نشست یاد شده بود. همچنین کارشناسان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و نیروهای پلیس فتا ناجا در آینده نزدیک گرد هم می‌آیند تا در زمینه سایت‌های متخلف به تبادل نظر بپردازند.
این جلسه پس از آن تشکیل شد که با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسوولیت نظارت بر بازار بازی‌های رایانه‌ای بار دیگر به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای سپرده شد.

از شهریورماه۱۳۹۰ کار نظارت بر بازار بازی به مدت شش ماه بر عهده بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بود. پس از آن ستاد صیانت از آثار فرهنگی این وظیفه را بر عهده گرفت اما حال پس از گذشت ۲ سال و منحل شدن این ستاد، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای وظیفه شناسایی و نظارت بر بازی‌های رایانه‌ای  غیرمجاز را برعهده گرفت.
براساس ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر واگذاری نظارت بر بازار به صورت تخصصی به نهادهای مربوط،  بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز از این پس نظارت بر بازار بازی‌های رایانه‌ای را برعهده خواهد داشت. همچنین از این پس الصاق هولوگرام بازی‌های رایانه‌ای نیز بر عهده بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای خواهد بود  و هولوگرام‌ها با نظارت مستقیم این بنیاد  روی بازی قرار می‌گیرد.