موفقیت کمپین عاشقلو در نخستین گام

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۳

کمپین کمک به تجهیز مدرسه روستای عاشقلو که مدتی پیش در وبسایت دونیت راه اندازی شد، ۶ روز مانده به پایان مهلت مورد نظر، مبلغ تعیین شده برای حمایت از این کمپین جمع آوری شد.

مدیر این پروژه گفت با توجه به تامین صد و شش درصدی بودجه مورد نیاز کمپین، بر آن شدیم تا علاوه بر تجهیزات مورد نیاز (۸ دستگاه کامپیوتر)، تجهیزات دیگری مانند کامپیوتر برای دفتر مدیریت، ویدئو پرژکتور، پرده و … نیز برای این مدرسه خریداری شده و باقیمانده مبلغ نیز با هدف آموزش اولیه کامپیوتر به دختران دبیرستانی هزینه شود. همچنین تا روز شنبه ۲۵ بهمن ماه کلیه تجهیزات، خریداری و نصب نرم افزارها بر روی آن انجام و روز سه شنبه ۲۸ بهمن ماه به روستای عاشقلو ارسال خواهند شد.