برگزاری دومین دوره جایزه چالش نوآورانه

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۳

پس از برگزاری موفق اولین دوره‌ی جایزه‌ی چالش نوآورانه در شهریورماه ۱۳۹۳، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با همکاری انجمن تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورهای عرب (اجمع)، دومین دوره‌ی جایزه‌ی چالش نوآورانه را در اسفندماه ۱۳۹۳ برگزار می‌نمایند.

این برنامه ویژه‌ی حمایت از جوانان ایرانی خلاق جهت راه‌انداری کسب‌و‌کارهای شخصی برنامه‌ریزی شده است. در این برنامه حمایت‌های مالی و معنوی از جوانان کارآفرین زیر سی سال و دارای طرح‌های خلاقانه در زمینه‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات با قابلیت پیاده‌سازی در مدت‌زمان یک ماه پیش‌بینی شده است.

شورای راهبری و کمیته‌ی علمی از طرح های دارای منافع اجتماعی، منافع زیست‌محیطی و با قابلیت حل مشکلات واقعی استقبال می‌نماید. از کلیه‌ی جوانان دارای ایده‌ها و طرح‌های خلاقانه و نوآورانه در زمینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای شرکت در این برنامه دعوت می‌شود.


برای پیگیری و شرکت در مسابقه به سایت چالش نوآورانه مراجعه کنید.