پزشک‌بانک، برای رفع دغدغه‌های سلامت

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۳

«پزشک بانک» اولین بانک اطلاعات پزشکان ایران است و در نظر دارد با استفاده از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات فراهم شده فعالیت و حضور پزشکان را در فضای مجازی گسترش دهد.

همچنین پزشک بانک در زمینه اطلاع رسانی اخبار پزشکی، کنفرانس ها و مقالات پزشکی سعی بر این دارد که بتواند با آگاهی کامل، راه سلامتی را برای خود و خانواده در پیش بگیرد.

مدیران آن در نظر دارند که بانک جامعی از اطلاعات پزشکان کشور را گردآوری کنند که مسافت های هم میهنان تا رسیدن به متخصصین و کارشناسان حوزه سلامت و درمان را کاهش دهند و  دغدغه ایی جز سلامت نداشته باشند.