برگزاری نخستین جشنواره سرآمدان فاوا

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۳

نخستین «همایش بینالمللی فناوری اطلاعات و ارتباطات، کارآفرینی و سرمایهگذاری» برگزار میشود.

برای ثبتنام در کارگاهها یا ارائه مقاله تا آخر آذرماه فرصت هست و مراسم افتتاحیه و آغاز به کار همایش در دیماه برگزار خواهد شد.

در دیباچه این همایش آمده است: «ولی سرعت چشمگیر پیشرفت در ایران در زمینه فناور اطلاعات و کارآفرینی کاملا مشهود است، و البته با وجود گستره پهناور این فناوری، همچنان می‌توان حوزه‌هایی را یافت که فرصتهای سرمایه گذاری و اشتغال‌زایی جدیدی در آنها وجود دارد. یافتن این حوزه‌ها، تجهیز مناسب با شرایط روز و در اختیار گرفتن بخش قابل قبولی از سهم بازار، از اهداف دراز مدت و استراتژیک هر سازمان و ارگان مرتبط با این موضوع است، که در این سمینار کوشش میشود با معرفی فرصت های سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در زمینه فناوری اطلاعات گامی اساسی در این حوزه برداشته شود.»


این همایش بینالمللی با مشارکت شرکت مخابران ایران،‌ استان قم،موسسه مالی اعتباری کوثر، دفتر راهبردی تجارت ایران و ترکیه و شهرداری قم، در تهران، سالن  اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر از سایت همایش دیدن کنید.