پایگاه اکوسیستم استارتاپی مشهد

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۳

سایت استارتاپی‌ها به فضای اکوسیستم کارآفرینی در خراسان می‌پردازد.

این وب‌سایت با همراهی افرادی در مرکز رشد آی‌تی‌ خراسان رضوی و با همکاری دفتر رسانه فردا تاسیس و رونمایی شده است.

فعالان استارتاپی می‌توانند از منابع آموزشی ارائه شده، اخبار نشست‌های برگزار شده و اطلاعات مشابه مطلع شوند. همچنین تقویم استارتاپی مشهد می‌تواند مرجع خوبی برای تنظیم وقت استارتاپی‌های خراسانی باشد.


سایت استارتاپی‌ها را اینجا ببینید.