تخفیف گروهی به شیراز رسید

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۳

سایت‌های تخفیف‌گروهی از موفق‌ترین سایت‌های اینترنتی هستند. اما حضور سایت‌های تخفیف گروهی محلی می‌تواند رونق را از تهران به دیگر شهرهای ایران سرایت دهد.

شیراز بن، به دنبال آن است که این نوع خدمات را در استان فارس ارائه کند و برای این کار سایت خود را راه‌اندازی کرده است.

شیرازبن با ثبت شرکت کاریزرایانه، فعالیت گسترده خود را از سال ۹۱ آغاز کرده است و تا به حال یک بار کاندیدای برترین وب‌سایت خرید گروهی در ششمین جشنواره وب و موبایل ایران شده است.