همسفریاب، کاهش هزینه‌ها و کمک به محیط زیست

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۳

خودروهای تکسرنشین، عامل اصلی ترافیک؟ اگر این طور باشد، سایت همسفریاب آمده تا ترافیک شهر را کاهش دهد.

برای مثال الیاس میخواهد ساعت ۱ ربع به ۲ بعد از ظهر از تهران به کرج برود، میتوانید همراه او شوید  و با تنها ۳ هزار تومان از این سرویس استفاده کنید.

ایده اصلی سایت این است که در مسافرتهای شهری و بینشهری به افراد در پیدا کردن همسفر کمک کند. در همسفریاب، افراد میتوانند با در اختیار گذاردن صندلیهای خالی شان بین مسافرهای هممسیر، هزینه سفر را کم کنند.


با این کار دارندگان سایت امیدوارند نقشی هم در کاهش آلودگی هوا داشته باشند.

اگر از سایت همسفریاب استفاده کردید، نظر خود را برای ما بنویسید.