تهران‌گردی روی گوشی موبایل

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۳

اگر به یاد تهرانگردیها دلتان برای یک آدرس خاص، یک محل ویژه یا کوچهای خاطرهانگیز تنگ شود چه میکنید؟ اپلیکیشن تهراننما کارش این است که بیش از ۲۰ میلیون تصویر پانورامای گرفته شده توسط سیستم شهرنمای شهرداری تهران را با فواصل هر ۵ متر به ۵ متر به شما نمایش دهد.

اپلیکیشن آن را از کافهبازار دانلود کرده و بر روی دستگاه خود نصب کنید تا بسیاری از تصاویر را با کیفیت بسیار بالا ببینید.