پارک علم‌وفناوری پردیس از کارخانه نوآوری آزادی جدا خواهد شد

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

پارک علم و فناوری پردیس که از کارخانه نوآوری آزادی به عنوان شعبه دوم خود یاد می‌کرد به زودی از کارخانه جدا خواهد شد. اگرچه این خبر هنوز از سوی پارک علم و فناوری به‌طور رسمی اعلام نشده اما می‌توان آن را با ادامه حضور کارخانه نوآوری در ملک شرکت «آما» مرتبط دانست.

به گزارش پیوست، این پارک که در گفتگوهای مدیران هم‌آوا و سرآوا غالبا به عنوان یک شریک دولتی از آن یاد می‌شد طی دو سال گذشته در جریان احتمال تخلیه کارخانه آزادی حضوری پررنگ داشت.

پس از مطرح شدن احتمال تخلیه کارخانه نوآوری آزادی، هم‌آوا ابتدا موضوع مذاکره را برعهده پارک علم و فناوری پردیس گذاشت اما گویا این مذاکرات نه‌تنها موفق نبود بلکه تردیدهای جدی برای ادامه حضور این مستاجر خصولتی برای آما و خانواده علیزاده ایجاد کرد. تا جایی که در جریان موضوعاتی که توسط شرکت آما برای تخلیه کارخانه نوآوری آزادی مطرح شد یکی از دلایل عدم احترام به حقوق مالکانه این شرکت به عنوان صاحب ملک بود و حضور بخش دولتی، فرضیه احتمال مصادره این ملک را تقویت می‌کرد.


موضوعی که سعید رحمانی به‌طور غیرمستقیم در نامه خود هنگام صدور حکم تخلیه کارخانه نوآوری به آن اشاره کرده و گفته بود «بدون هیچ شک و تردیدی مدافع حقوق مالکانه آما هستیم. هر توافقی در آینده نیز می‌بایست با جلب رضایت ایشان صورت گیرد و تحمیل یک قرارداد جدید رهن یا خرید با قیمت نامتناسب از نظر ما به معنی قدم گذاردن در مسیر مصادره این ملک است.»

این نامه در همان زمان با اعلام نارضایتی مدیران پارک علم و فناوری پردیس مواجه شد و ضمن ابراز ناخشنودی اعلام کردند اگر این نامه نبود طی یکی دو هفته خبری خوش برای ساکنان اکوسیستم نوآوری داشتند.

علیرغم انتقادهایی که به حضور پارک فناوری در کارخانه نوآوری آزادی وجود داشت، فرزین فردیس این شراکت را مانند هر شراکت دیگری همراه با فراز و فرود توصیف کرد و با اذعان به نقش نامشخص پارک، در مورد آغاز این مشارکت گفت «از یک جایی به بعد به خاطر یکسری اتفاقات خارج از کارخانه، پارک پردیس وارد شد و معاونت علمی، کارخانه را به عنوان شعبه دیگری از پارک پردیس اعلام کرد، مستقر شدند و پاره‌ای از مسئولیت‌ها و از جمله حراست را بر عهده گرفتند.»