قرارداد کارخانه نوآوری آزادی تمدید شد

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲

هم‌آوا با انتشار بیانیه‌ای خبر داد قرارداد اجاره «کارخانه نوآوری آزادی» تمدید شده است.

در بیانیه‌ی هم‌آوا آمده «پس از مذاکرات متعدد با مالک “شرکت صنعتی آما” که با حمایت و راهنمایی‌های معاونت علمی و مدیریت پارک فناوری پردیس صورت گرفته است، قرارداد اجاره کارخانه نوآوری آزادی تمدید شد.»

متن بیانیه هم‌آوا به شرح زیر است:


کارخانه نوآوری آزادی خانه و کارگاه خلاقیت و نوآوری جوانان کارآفرین استارتاپی ایران است. خانه‌ای که در طول شش سال گذشته، ساخت و ماندگاری آن مهمترین دغدغه شرکت هم آوا، معاونت علمی، پارک فناوری پردیس، مراکز نوآوری مستقر در کارخانه نوآوری آزادی، شرکت آما و همه فعالان زیست بوم استارتاپی و دانش بنیان کشور بوده است.

پس از مذاکرات متعدد با مالک محترم “شرکت صنعتی آما” که با حمایت و راهنمایی‌های معاونت محترم علمی و مدیریت پارک فناوری پردیس صورت گرفت، قرارداد اجاره کارخانه نوآوری آزادی تمدید شد.

امیدواریم با کمک همه دلسوزان اکوسیستم نوآوری ایران، متولیان این حوزه، فعالان مستقر در کارخانه نوآوری آزادی و مالک محترم شرکت صنعتی آما شرایطی را فراهم آوریم تا جوانان کارآفرین کشورمان در آرامش و امنیت خاطر به راه اندازی و توسعه کسب وکارشان بپردازند.