متن کامل آیین‌نامه ساماندهى و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌هاى فرهنگى دیجیتال

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۸۹

وبنا – بر اساس این مصوبه که در ۲۴ ماده تنظیم شده است، ایجاد و فعالیت هر واحد فرهنگی دیجیتال و انتشار هر رسانه دیجیتال منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و متخلفان بر اساس قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایرشده و می‌شود ـ مصوب۱۳۷۲ـ و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت‌وزیران بنا بر پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال را به تصویب رساند.

ایجاد و فعالیت هر واحد فرهنگی منوط به اخذ مجوز از وزارت ارشاد
بر اساس این مصوبه که در ۲۴ ماده تنظیم شده است، ایجاد و فعالیت هر واحد فرهنگی دیجیتال و انتشار هر رسانه دیجیتال منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و متخلفان بر اساس قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایرشده و می‌شود ـ مصوب۱۳۷۲ـ و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.
بر این اساس،  همه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دارندگان مجوز از دستگاههای ذی ربط مندرج در این آیین‌نامه مکلفند برای انجام فعالیت‌های تبلیغاتی، روابط عمومی و معرفی کالا یا خدمات برای فروش (از قبیل مشاوره، تهیه و انتشار محتوای تبلیغاتی)، مجوز فعالیت تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ یا به کانون‌های تبلیغاتی دارای مجوز معتبر از آن وزارتخانه مراجعه کنند و همچنین هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر، توزیع و عرضه کالای شامل آثار دیداری و شنیداری به هر طریق از قبیل حامل‌های دیجیتال یا شبکه داده منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
بر اساس این مصوبه، وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری اتحادیه‌ها و مجامع صنفی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، صنوفی را که وفق ضوابط صنفی مجاز به عرضه تجاری هر یک از اشکال کالا و محصولات شامل آثار دیداری و شنیداری هستند به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتحادیه‌ها و مجامع صنفی مربوط اعلام کند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مکلف است؛ تقاضای صدور مجوز فعالیت تجاری در زمینه‌های یادشده را فقط از واحدهای صنفی دارنده جواز کسب صنوف مشخص‌شده توسط وزارت بازرگانی که به صورت کتبی از اتحادیه صنفی ذی‌ربط معرفی شده‌اند، دریافت کند.
بر اساس این آیین نامه، وزارت صنایع و معادن مکلف است صدور و یا تمدید جواز تأسیس و پروانه تولید در زمینه نرم‌افزارهای رسانه‌ای و رسانه‌پرداز و تولید یا تکثیر حامل‌های دیجیتال حاوی داده را منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کرده یا فعالیت‌های یادشده را از موضوع جواز تأسیس یا پروانه تولید مستثنی کند.

حمایت دستگاه های دولتی از تهیه محتوای فرهنگی دیجیتال
بر این اساس، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت قوانین موضوعه، احکام این آیین‌نامه و ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی آن و از محل اعتبارات مربوط، از تهیه و انتشار محتوای فرهنگی دیجیتال مربوط به حوزه وظایف قانونی خود که مروج فرهنگ اسلامی ـ ایرانی بوده و یا در ارتقای اطلاعات و آگاهی‌های عمومی یا دانش و مهارت‌های تخصصی مؤثر باشد، حمایت کنند.
بر اساس این آیین نامه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است منابع لازم برای اعطای حمایت‌ها و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، موظفند در چارچوب قوانین موضوعه، برای ایجاد بخش‌های ویژه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد همکاری لازم را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عمل ‌آورند.
بر اساس این مصوبه، همچنین دولت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کرده است، هر شش ماه یک بار گزارشی از اجرای این آیین‌نامه و نتایج آن به هیئت وزیران ارایه کند.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال

شماره۱۷۲۴۱۲/ت۴۱۲۵۵هـ

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت بازرگانی

وزارت صنایع و معادن ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۲۸۴/۱ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال

ماده۱ـ تعـاریف: اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ محتوا: مواد دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن‌ها در هر شکل و قالب.

ب ـ اثر: آن‌چه از راه دانش، هنر و یا ابتکار پدید می‌آید، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان، ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته است.

پ ـ محتوای فرهنگی : هر پدیده شامل آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن‌ها در هر شکل و قالب.

ت ـ حامل دیجیتال: ابزاری که داده به منظور تبادل یا عرضه بدون استفاده از شبکه، بر روی آن ذخیره می‌گردد، نظیر لوح فشرده.

ث ـ تکثیر حامل دیجیتال: فرآیندی که در نتیجه آن داده بر روی نسخه‌های متعدد از حامل دیجیتال ذخیره گردد، نظیر تولید حامل دیجیتال حاوی داده و یا نسخه‌برداری از داده بر روی حامل دیجیتال.

ج ـ نشر دیجیتال: قراردادن داده در معرض عرضه از طریق رسانه‌های دیجیتال که به دوگونه نشر بر حامل دیجیتال و نشر بر خط تقسیم می‌گردد.

چ ـ نشر بر حامل دیجیتال: نشر دیجیتال از طریق حامل دیجیتال.

ح ـ نشر بر خط: نشر دیجیتال از طریق رسانه بر خط.

خ ـ ناشر دیجیتال: شخـص حقیقی یا حقوقی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا وفق قوانین مربوط اجازه اشتغال به نشر دیجیتال دارد.

د ـ بسته نرم‌افزاری : مجموعه منسجم شامل یک یا چند برنامه رایانه‌ای و محتوای دیجیتال قابل اجرا توسط نرم‌افزارهای موجود در آن بسته.

ذ ـ بسته نرم‌افزاری رسانه‌ای: بسته نرم‌افزاری که برای دسترسی، نمایش، پخش، جستجو و یا بازی با محتوای دیجیتال موجود در آن بسته مورد استفاده قرار می‌گیرد، از قبیل چندرسانه‌ای‌ها، بازی‌ها و سرگرمی‌های دیجیتال.

ر ـ بسته نرم‌افزاری رسانه‌پرداز: بسته نرم‌افزاری که برای پدیدآوردن و ویرایش بسته نرم‌افزاری رسانه‌ای و محتوای فرهنگی و یا انتشار هرگونه محتوا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ز ـ رسانه بر خط: هر سامانه که امکان قراردادن محتوای دیجیتال در معرض دسترس عموم یا بیش از یک‌هزار مخاطب مشخص یا نامشخص از طریق بستر شبکه نظیر شبکه گسترده جهانی، شبکه‌های محلی، شبکه‌های مبتنی بر فناوری بلوتوث، شبکه‌های تلفن ثابت و همراه را فراهم می‌آورد.

ژ ـ رسانه بر خط اختصاصی: رسانه بر خط که فقط شخص حقیقی یا حقوقی متصدی آن را معرفی و محتوای دیجیتال در قلمرو اطلاعات، اخبار، خدمات، آثار و محصولات شخص یادشده را در معرض دسترس قرار می‌دهد.

س ـ رسانه پیام‌ده: رسانه بر خط مبتنی بر سامانه‌ای که امکان ارسال پیام‌های حاوی محتوای دیجیتال از طریق بستر شبکه ارتباطی و مخابراتی برای بیش از یک‌هزار مخاطب مشخص یا نامشخص را فراهم می‌آورد، از قبیل سامانه‌های ارسال انبوه پیامک و سامانه‌های ارسال پیام با فناوری بلوتوث.

ش ـ رسانه کاربر محور: رسانه بر خطی که بستر قراردادن محتوای دیجیتال در معرض دسترسی عموم یا بیش از یک‌هزار مخاطب مشخص و همچنین تعامل و تشکیل گروه‌ها و شبکه‌های مجازی را برای کاربران فراهم آورد.

ص ـ مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال: اماکن عمومی که با به‌کارگیری سخت‌افزار و نصب نرم‌افزارهای مورد لزوم، امکان کاربری بسته‌های نرم‌افزاری رسانه‌ای بازی و سرگرمی را برای مراجعه‌کنندگان فراهم می‌آورند.

ض ـ رسانه دیجیتال: رسانه مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، شامل گونه‌های زیر:

۱ـ بسته نرم‌افزاری رسانه‌ای.

۲ـ حامل دیجیتال حاوی داده.

۳ـ رسانه برخط.

ط ـ فعالیت فرهنگی دیجیتال: فعالیت فرهنگی مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، شامل گونه‌های زیر:

۱ـ تصدی رسانه.

۲ـ پدیدآوردن، تهیه کردن و عرضه بسته نرم‌افزاری رسانه‌ای و بسته نرم‌افزاری رسانه‌پرداز.

۳ـ تکثیر حامل دیجیتال و خدمات مرتبط به قصد انتفاع یا برای عرضه توسط تکثیرکننده.

۴ـ نشر دیجیتال.

۵ ـ تصدی مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال.

۶ ـ تصدی ایجاد، توسعه، پشتیبانی و اداره هر شکل رسانه بر خط، سامانه یا مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال به سفارش متصدیان مربوط.

۷ـ ارائه هرگونه خدمات ویرایش محتوا با استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات.

ظ ـ واحد فرهنـگی دیجیتال: هر سامانه، مکان کسب و کار، شخـص حقوقی و یا تشکیلات تحت هر شکل و عنوان از قبیل گروه، سازمان، مرکز، شرکت، مؤسسه، فروشگاه، کارگاه، کارخانه، شبکه، وب‌سایت، پایگاه اطلاع‌رسانی و رسانه بر خط که فعالیت فرهنگی دیجیتال انجام داده یا برای فعالیت فرهنگی دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ع ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.

غ ـ پدیدآوردن: خلق اثری جدید با به‌کارگیری دانش، هنر و یا ابتکار توسط شخص حقیقی، به تنهایی یا با همکاری دیگر پدیدآورندگان.

ف ـ تهیه کردن: تأمین سرمایه و امکانات موردنیاز و به‌کارگیری پدیدآورنده یا پدیدآورندگان برای ایجاد اثری جدید.

ق ـ تصدی: تأمین سرمایه و امکانات موردنیاز و اداره امور هرگونه سامانه یا تشکیلات از قبیل شرکت، مؤسسه، دفتر، فروشگاه، واحد و مرکز.

ماده۲ـ ایجاد و فعالیت هر واحد فرهنگی دیجیتال و انتشار هر رسانه دیجیتال منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و متخلفین وفق قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایرشده و می‌شود ـ مصوب۱۳۷۲ـ و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.

تبصره۱ـ صدور پروانه انتشار نشریات الکترونیک وفق قوانین و مقررات مربوط به مطبوعات و رسانه‌ها انجام می‌گردد.

تبصره۲ـ نشریات ادواری علمی، آموزشی و ترویجی دارای رتبه‌بندی وزارتخانه‌های علوم، تحقیـقات و فناوری، بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی، آموزش و پـرورش و جهاد کشاورزی که قبلاً برابر قوانین و مقررات مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه انتشار به صورت چاپی دریافت نموده‌اند، در صورتی که با همان محتوای نسخه چاپی، به صورت الکترونیک منتشر شوند نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارند.

ماده۳ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دارندگان مجوزهای موضوع مواد (۲) و (۴) این آیین‌نامه مکلفند برای انجام فعالیت‌های تبلیغاتی، روابط عمومی و معرفی کالا یا خدمات برای فروش (از قبیل مشاوره، تهیه و انتشار محتوای تبلیغاتی)، مجوز فعالیت تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ یا به کانون‌های تبلیغاتی دارای مجوز معتبر از آن وزارتخانه مراجعه نمایند و متخلفین وفق آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی ـ مصوب۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ـ و قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائرشده و می‌شود ـ مصوب۱۳۷۲ـ و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.

تبصره ـ نشریات الکترونیک و چاپی دارای پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای نشر آگهی‌های تبلیغاتی و رسانه‌های بر خط اختصاصی ثبت‌شده در آن وزارتخانه‌، صرفاً برای معرفی و تبلیغ محصولات و خدمات متصدیان آن‌ها نیاز به اخذ مجوز فعالیت تبلیغاتی ندارند.

ماده۴ـ هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر، توزیع و عرضه کالای شامل آثار دیداری و شنیداری به هر طریق از قبیل حامل‌های دیجیتال یا شبکه داده منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و متخلفین وفق قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند ـ مصوب۱۳۸۶ـ و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.

تبصره۱ـ بسته‌های نرم‌افزاری رسانه‌ای و کالاهای شامل محتوای فرهنگی دیداری و شنیداری یا قابل اجرا به صورت محتوای یادشده، کالای شامل اثر دیداری و شنیداری محسوب می‌گردند.

تبصره۲ـ هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر، توزیع و عرضه کالاهای شامل آثار دیداری و شنیداری از طریق سامانه‌های برخط، اعم از آن که کالا، به صورت برخط بارگیری گردد یا پس از سفارش متقاضی، به وسیله پست، پیک یا سایر روش‌ها برای وی ارسال گردد، بدون اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ممنوع است.

ماده۵ ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری اتحادیه‌ها و مجامع صنفی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، صنوفی را که وفق ضوابط صنفی مجاز به عرضه تجاری هر یک از اشکال کالا و محصولات شامل آثار دیداری و شنیداری می‌باشند به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتحادیه‌ها و مجامع صنفی مربوط اعلام نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است تقاضای صدور مجوز فعالیت تجاری در زمینه‌های یادشده را فقط از واحدهای صنفی دارنده جواز کسب صنوف مشخص‌شده توسط وزارت بازرگانی که به صورت کتبی از اتحادیه صنفی ذی‌ربط معرفی شده‌اند، دریافت نماید.

ماده۶ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ظرف سه ماه پس از ارائه تقاضای اخذ هر یک از مجوزهای موضوع این آیین‌نامه، نسبت به بررسی صلاحیت متقاضیان و صدور مجوز برای اشخاص واجد صلاحیت اقدام نماید.

تبصره۱ـ دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند همکاری لازم را برای بررسی صلاحیت متقاضیان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عمل آورده و به استعلام‌های آن وزارتخانه ظرف پانزده روز پاسخ دهند.

تبصره۲ـ چنانچه احراز صلاحیت متقاضیان، ظرف سه ماه میسر نگردد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است مجوز موقت مشروط برای متقاضیانی که عدم صلاحیت آنان احراز نگردیده است، صادر نماید.

ماده۷ـ دستگاه‌های اجرایی برای انجام گونه‌های فعالیت فرهنگی دیجیتال، فعالیت تبلیغاتی و روابط عمومی و همچنین انتشار گونه‌های رسانه دیجیتال که به موجب قوانین و مقررات مربوط، به صراحت جزو تکالیف، وظایف یا اختیارات آن‌ها است، نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارند.

ماده۸ ـ ثبت رسانه بر خط اختصاصی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز فعالیت رسانه یادشده محسوب می‌گردد و اشخاص حقیقی و حقوقی که رسانه بر خط اختصاصی خود را وفق ضوابط مربوط در آن وزارتخانه به ثبت رسانیده‌اند برای آن رسانه، نیاز به اخذ مجوز دیگری ندارند.

تبصره ـ اشخاص حقیقی برای انتشار محتوا و ایجاد تارنمای اختصاصی نظیر « وبلاگ» در رسانه‌های کاربر محور دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیاز به دریافت مجوز جداگانه ندارند.

ماده۹ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است امکان ثبت رسانه‌های برخط اختصاصی را از طریق سامانه‌های برخط و یا مراجعه حضوری به نحوی فراهم آورد که ثبت رسانه موردتقاضا، بلافاصله پس از مراجعه حضوری یا برخط متقاضیان انجام شود.

ماده۱۰ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که پیش از ابلاغ این آیین‌نامه واحدهایی ایجاد نموده یا فعالیت‌هایی انجام می‌داده‌اند که وفق این آیین‌نامه نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد، باید ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به درخواست مجوز مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نموده و گواهی‌نامه آن وزارتخانه مبنی بر ثبت درخواست مجوز را دریافت نمایند.

تبصره۱ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ظرف دو هفته گواهی‌نامه یادشده در این ماده را برای متقاضیان صاحب صلاحیت صادر نماید.

تبصره۲ـ اشخاص دارنده گواهی‌نامه موضوع این ماده و همچنین دارندگان مجوزهای یادشده در مواد (۲) ، (۳) و (۴) این آیین‌نامه، حسب مورد از تاریخ ابلاغ عدم موافقت با تقاضای اخذ مجوز یا ابطال مجوز آن‌ها مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های ماده (۲۲) این آیین‌نامه، باید ظرف یک ماه نسبت به تعطیلی کامل واحدها یا فعالیت‌هایی که نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد اقدام نمایند.

ماده۱۱ـ وزارت صنایع و معادن مکلف است صدور و یا تمدید جواز تأسیس و پروانه تولید در زمینه نرم‌افزارهای رسانه‌ای و رسانه‌پرداز و تولید یا تکثیر حامل‌های دیجیتال حاوی داده را منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نموده یا فعالیت‌های یادشده را از موضوع جواز تأسیس یا پروانه تولید مستثنی نماید. وزارتخانه یادشده با واحدهای صنعتی متخلف از این آیین‌نامه و ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی آن وفق قوانین و مقررات موضوعه رفتار می‌نماید.

ماده۱۲ـ اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز یا پروانه از دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع ذی‌صلاح، در چارچوب قوانین مربوط مکلفند از ارائه خدمات یا محصولات به فعالیت‌ها و واحدهایی که وفق این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات موضوعه نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند و فاقد مجوز مربوط هستند خودداری نمایند. دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذی‌صلاح در چارچوب وظایف قانونی خود، مکلف به نظارت حُسن اجرای حکم مقرر در این ماده و همچنین برخورد با متخلفین از آن وفق قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی ماده (۲۲) این آیین‌نامه هستند.

ماده۱۳ـ وزارت فرهنـگ و ارشاد اسلامی مکلف است به منـظور ترویج فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال در کشور، با رعایت قوانین موضوعه و از محل اعتبارات مربوط، اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف ـ حمایت از تهیه و انتشار رسانه‌های دیجیتال، شامل:

۱ـ حمایت از تهیه و انتشار بسته‌های نرم‌افزاری رسانه‌ای مروج فرهنگ اسلامی ـ ایرانی یا مؤثر در ارتقای اطلاعات و آگاهی‌های عمومی.

۲ـ حمایت از انتشار رسانه‌های بر خط مروج فرهنگ اسلامی ـ ایرانی یا مؤثر در ارتقای اطلاعات و آگاهی‌های عمومی و دانش و مهارت‌های تخصصی.

ب ـ حمایت از ایجاد، توسعه و استمرار فعالیت رسانه‌های کاربر محور غیردولتی تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

پ ـ حمایت از توسعه زیرساخت‌های تهیه و نشر رسانه‌ها، آثار و محصولات فرهنگی  دیجیتال، شامل:

۱ـ حمایت از ایجاد، توسعه و استمرار فعالیت شهرک‌ها و مراکز توانمندسازی (رشد) تخصصی رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و هنری دیجیتال.

۲ـ حمایت از ایجاد، توسعه و استمرار فعالیت بخش‌های ویژه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد.

۳ـ حمایت از تأمین بسته‌های نرم‌افزاری رسانه‌پرداز و سایر ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تهیه و نشر رسانه‌ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.

۴ـ حمایت از تولید، انتشار و ترویج کاربری سامانه‌های مبتنی بر خط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی.

۵ ـ حمایت از ایجاد و توسعه مراکز غیردولتی ارائه خدمات تخصصی برای تهیه و نشر رسانه‌ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.

۶ ـ حمایت از خرید خدمات مراکز داده (IDC) برای رسانه‌های برخط داخلی.

۷ـ حمایت از ایجاد و فعالیت مراکز داده (IDC) برای بخش فرهنگ.

ت ـ حمایت از ارتقای دانش و مهارت‌های تخصصی در زمینه رسانه‌ها، آثار و محصولات فرهنگی دیجیتال، شامل:

۱ـ حمایت از انجام فعالیت‌های پژوهشی راهبردی در بخش غیردولتی در حوزه رسانه‌ها، آثار فرهنگی و هنری دیجیتال.

۲ـ حمایت از طرح‌های تحقیق و توسعه کاربردی دارای خروجی قابل اجرا در بخش غیردولتی در حوزه رسانه‌ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.

۳ـ حمایت از برگزاری تورهای داخلی و خارجی، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی در زمینه رسانه‌ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.

ث ـ حمایت از توسعه فرهنگ بهره‌گیری مناسب از آثار و محصولات فرهنگی،  هنری و رسانه‌ای دیجیتال، شامل:

۱ـ حمایت از تهیه و انتشار محتوا و آثار فرهنگی و هنری در زمینه رسانه‌ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال و فرهنگ بهره‌گیری از آن‌ها.

۲ـ برگزاری سالانه جشنواره ملی و بین‌المللی فرهنگ، هنر و رسانه دیجیتال.

۳ـ حمایت از برگزاری مسابقات، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های ملی و منطقه‌ای در زمینه رسانه‌ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.

۴ـ حمایت از تهیه و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در زمینه ارتقای فرهنگ و آگاهی عمومی و دانش و مهارت‌های تخصصی حوزه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال.

۵ ـ حمایت از ایجاد و توسعه خانه‌های فرهنگ دیجیتال و مجتمع‌های فرهنگی دیجیتال در سراسر کشور.

۶ ـ خرید نسخه‌های آثار و محصولات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای فاخر دیجیتال و اهدای آنها به خانه‌های فرهنگ دیجیتال، مجتمع‌های فرهنگی دیجیتال، کتابخانه‌های عمومی، سایر مراکز فرهنگی و مخاطبین خاص داخلی و خارجی.

ج ـ حمایت از توسعه اقتصاد رسانه‌ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال، شامل:

۱ـ حمایت از ایجاد و توسعه سامانه‌های فروش آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای دیجیتال.

۲ـ حمایت از خرید آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای دیجیتال از طریق صدور و توزیع کارت‌های الکترونیک تخفیف خرید آثار و خدمات یادشده میان آحاد مختلف جامعه.

۳ـ اعطای تسهیلات مالی و اعتباری از محل وجوه اداره شده و سایر منابع برای ایجاد، ارتقا، توسعه و استمرار فعالیت رسانه‌ها، آثار، محصولات و واحدهای فرهنگی دیجیتال و مراکز، خدمات و ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرتبط.

۴ـ پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات اعطایی برای پدید آوردن یا ارتقای آثار فرهنگی، هنری و رسانه‌ای دیجیتال و برپا نمودن یا توسعه سامانه‌ها یا واحدهای فرهنگی دیجیتال دارای توجیه اقتصادی.

چ ـ حمایت از صادرات و حضور اثرگذار رسانه‌ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال داخلی در خارج از کشور، شامل:

۱ـ حمایت از برگزاری بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های رسانه‌ها و آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال به ویژه در کشورهای حوزه تمدن ایرانی ـ اسلامی.

۲ـ حمایت از حضور دست اندرکاران رسانه‌ها و آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال داخلی در بازارچه‌ها، نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، مسابقات و جشنواره‌های خارج از کشور.

۳ـ حمایت ویژه از تهیه و نشر رسانه‌های برخط و بسته‌های نرم‌افزاری رسانه‌ای مروج فرهنگ اسلامی ـ ایرانی به زبان‌های خارجی.

۴ـ اعطای جوایز و مشوق‌ها در ازای صادرات آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای دیجیتال.

۵ ـ اعطای جوایز و مشوق‌ها در ازای مخاطبین خارجی رسانه‌های برخط داخلی.

ماده۱۴ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت قوانین موضوعه، احکام این آیین‌نامه و ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی آن و از محل اعتبارات مربوط، از تهیه و انتشار محتوای فرهنگی دیجیتال مربوط به حوزه وظایف قانونی خود که مروج فرهنگ اسلامی ـ ایرانی بوده و یا در ارتقای اطلاعات و آگاهی‌های عمومی یا دانش و مهارت‌های تخصصی مؤثر باشد، حمایت نمایند.

ماده۱۵ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور منابع لازم برای اعطای حمایت‌ها و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌نماید.

تبصره ـ بیست درصد (۲۰%) مجموع اعتبار اعطای حمایت‌ها و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه، به استثنای اعتبارات تخصیص یافته به اعطای تسهیلات مالی و اعتباری، به اعطای حمایت‌های موضوع ماده (۱۴) این آیین‌نامه اختصاص خواهد یافت.

ماده۱۶ـ اعطای تسهیلات و حمایت‌های موضوع این آیین‌نامه باید از طریق فراخوان عمومی شامل محورها و اولویت‌های شکلی و موضوعی و خلاصه ساز و کار ارزیابی تقاضاهای واصل شده و با اعطای فرصت‌های برابر به تمامی متقاضیان در سراسر کشور و رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت گیرد.

ماده۱۷ـ اعطای تسهیلات و حمایت‌های موضوع این آیین‌نامه به استثنای جزء (۴) بند (ث) ماده (۱۳) این آیین‌نامه به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌های غیردولتی که به طور مستمر از محل بودجه عمومی کشور کمک دریافت می‌نمایند ممنوع است.

ماده۱۸ـ به منظور ایجاد هماهنگی و اجتناب از ارایه حمایت‌ها و تسهیلات موازی و تداخل فعالیت‌ها، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند تقاضای تسهیلات و حمایت‌های موضوع این آیین‌نامه را از طریق یک رسانه برخط اینترنتی که بدین منظور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایجاد گردیده است، دریافت نموده و مشخصات متقاضیان، نوع تسهیلات و حمایت‌های درخواستی و فرآیند و نتایج بررسی آن‌ها را در رسانه مورد اشاره منتشر نمایند.

ماده۱۹ـ به استثنای مواردی که در قوانین بودجه سنواتی یا سایر قوانین جاری، احکامی برخلاف مقررات این آیین‌نامه وضع شده یا می‌شود، هرگونه حمایت از رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال و نیز حمایت از پدید آوردن، تهیه کردن، نشر و انتشار محتوای فرهنگی دیجیتال، از محل بودجه عمومی کشور، توسط دستگاه‌های اجرایی باید با رعایت ساز و کار و ضوابط مقرر در مواد (۱۶) تا (۲۱) این آیین‌نامه و ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع ماده (۲۲) این آیین‌نامه و تبصره ذیل آن صورت گیرد.

تبصره ـ مشوق‌ها و جوایز صادراتی و حمایت‌های صنعتی وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن از شمول این ماده مستثنی است.

ماده۲۰ـ اعطای هر شکل حمایت، تعهد و پرداخت هر مبلغ برای خرید کالا و خدمات موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) این آیین‌نامه به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوز مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. دارندگان مجوزهای موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) این آیین‌نامه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای فعالیت در زمینه مجوز اخذ شده و همچنین بهره‌مندی از حمایت و یا فروش کالا و خدمات موضوع مجو

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *