در قالب «سند چالش‌های و راهکارها»؛

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ضوابط و مقررات ساماندهی پلتفرم‌ها را منتشر کرد

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ضوابط و مقررات ساماندهی سکوهای الکترونیکی در قالب «سند چالش‌های و راهکارها» منتشر کرد.

به گزارش وبنا، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این زمینه توضیح داده است:

سکوهای الکترونیکی (Online Platforms) از جمله مدل‌ های نوین کسب و کار هستند که امروزه کاربرد آنها رو به گسترش می باشد. اگرچه کاربرد سکو‌های الکترونیکی مزایایی برای فعالان حوزه کسب و کارهای مجازی به همراه دارد، لیکن زمینه ظهور چالش هایی را نیز فراهم می سازد که فرآیند ساماندهی، کنترل و نظارت بر آنها را با پیچیدگی ‌هایی مواجه می‌ کند. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در راستای انجام مأموریت های خود در حوزه ساماندهی کسب و کارهای الکترونیکی و با هدف کمک به ارتقاء کیفیت فضای تجارت الکترونیکی کشور و هدایت رفتار سکوهای الکترونیکی، اقدام به انجام مطالعات و پژوهش هایی در راستای تبیین ضوابط و مقررات لازم برای ساماندهی سکوهای الکترونیکی نموده است.


در مرحله اول، چالش‌ های موجود در این حوزه با برگزاری جلساتی با حضور سکوهای الکترونیکی پیشرو و نیز انجام برخی مطالعات تطبیقی، شناسایی گردیدند. در مرحله دوم از این طرح، با بررسی راهکارهای مورد استفاده در سایر نقاط جهان اعم از مقررات تنظیم شده در اتحادیه اروپا، قوانین تنظیم شده در کشور چین و ضوابط و مقررات وضع شده در کشور هندوستان و کشور هلند و همچنین با برگزاری جلساتی با نهادهای دولتی مرتبط با این حوزه و سکوهای الکترونیکی پیشرو، راهکارهایی در این راستا ارائه گردید. نتایج بدست آمده از این تحقیقات در قالب «سند چالش ها و راهکارها» گردآوری شده که بدینوسیله منتشر می ‌گردد.

لذا از صاحبنظران و خبرگان این حوزه دعوت به عمل می‌ آید تا پیشنهادات، انتقادات و نظرات سازنده خود در خصوص سند مذکور را به پست الکترونیکیshabani.m@ecommerce.gov.ir ارسال و با این مشارکت ارزشمند خود، مرکز را در تدوین هر چه بهتر این طرح یاری فرمایند.

«سند چالش ها و راهکارها» و سایر مستندات مربوطه:

– دانلود سند چالش ها و راهکارها

– دانلود ضوابط، قوانین و مقررات مربوطه در اتحادیه اروپا، کشور چین، کشور هندوستان و کشور هلند

 

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *