افتتاح سایت خبری ورزشی ۴ورزش

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۳

این سایت تلاش دارد تا اخبار به روز را از خبرگزاریهای معتبر داخلی و خارجی استخراج نموده و بدون دخل و تصرف در اثر و محفوظ بودن حق آن برای سایت مبدا منتشر کند. بدیهی است که فعالیت‌ها و  اخبار منتشر شده در این سایت منطبق بر قوانین جاری کشور هستند.