راه‌اندازی وب‌سایت «بنیاد خیریه نیکوکاران شریف»

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۳

بنیاد خیریه نیکوکاران شریف با هدف کمک‌رسانی به قشرهای مستعد نیازمند، با محوریت حمایت از ایتام و خانواده‌های بی‌سرپرست و بدسرپرست اقداماتی به شرح زیر انجام می‌دهد:

  • حمایت از ایتام و زنان بی سرپرست یا بدسرپرست
  • پرداخت مستمری ماهیانه به افراد بی بضاعت
  • تهیه جهیزیه جهت مزدوجین بی بضاعت
  • پرداخت کمک هزینه های تحصیل دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت
  • پرداخت کمک هزینه به دانش آموزان محروم از تحصیل
  • کمک به آزادی سرپرستان خانواده که بعلت جرائم غیر عمد زندانی شده اند