در نامه اعتراضی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی به اتاق بازرگانی مطرح شد:

انجمن تازه تاسیس «فروشگاه های اینترنتی تهران» از نظر موضوع و محدوده فعالیت با انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کارهای اینترنتی تهران همپوشانی دارد

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۷

انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی طی نامه های جداگانه ای به معاونت تشکل های اتاق بازرگانی و رئیس اتاق بازرگانی ایران اعتراض خود را در خصوص تشکیل انجمن فروشگاه های اینترنتی استان تهران اعلام کرد.

به گزارش وبنا، انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی در این نامه موضوع و محدوده فعالیت انجمن فوق را با موضوع و محدوده فعالیت انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی استان تهران دارای همپوشانی دانسته و یادآور شده است که فعالیت دو انجمن با یک هدف از هیچ دیدگاه کارشناسی به نفع اکوسیستم نیست.


 

 

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.