برچسب: پارک فناوری پردیس

پارک علم‌وفناوری پردیس از کارخانه نوآوری آزادی جدا خواهد شد

پارک علم و فناوری پردیس که از کارخانه نوآوری آزادی به عنوان شعبه دوم خود یاد می‌کرد به زودی از کارخانه جدا خواهد شد. اگرچه این خبر هنوز از سوی پارک علم و فناوری به‌طور رسمی اعلام نشده اما می‌توان آن را با ادامه حضور کارخانه نوآوری در ملک شرکت …