برچسب: وارادات

لیست کالاهای مجاز وارداتی به ایران ۱۴۰۲ | به روز و جامع

در سال ۱۴۰۲ شمسی، توجه به توسعه اقتصادی و تامین نیازهای داخلی ایران، دولت فهرست جدیدی از کالاهای مجاز برای واردات را منتشر کرده است. این “لیست کالاهای مجاز وارداتی به ایران ۱۴۰۲” شامل محصولات و کالاهایی است که با هدف تقویت بخش‌های کلیدی اقتصادی، تامین امنیت غذایی، پشتیبانی از …