برچسب: نئوبانک

ضوابط ناظر بر نحوه ایجاد، فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی توسط موسسات اعتباری ابلاغ شد

بانک مرکزی نحوه فعالیت نئوبانک‌ها را مشخص کرد

دستورالعمل نحوه فعالیت نئوبانک‌ها ابلاغ شد؛ در این دستورالعمل بانک مرکزی فعالیت نئوبانک‌ها به صورت مستقل را ممنوع و فعالیت آنها را منوط به شعب دیجیتالی بانک‌ها و با دریافت مجوزی خاص از بانک مرکزی کرده است. به گزارش پیوست، طبق «ضوابط ناظر بر نحوه ایجاد، فعالیت و نظارت بر …