برچسب: قوانین چک

چک کیفری چیست و چه تفاوتی با چک حقوقی دارد؟

در بسیاری از معاملات خرید و فروش با مبالغ زیاد، برای پرداخت هزینه کالا چک کشیده می شود؛ قانون برای شرایطی که چک خریدار تا تاریخ مکتوب در چک واریز نشده، مراحلی قانونی را پیش بینی کرده تا امکان مطالبه پول و خسارات وارده فراهم شود. این سند مالی از …