برچسب: دیجی پی

دیجی‌پی اولین مشتری خصوصی سامانه توثیق دارایی‌های «ست»

بانک صادرات سامانه توثیق «ست» را با هدف توسعه خدمات وثیقه‌گذاری راه‌اندازی کرده است که با وثیقه‌پذیر کردن دارایی‌ها، به متقاضیان سرویس‌های اعتباری کمک می‌کند، روش‌های متنوع‌تری از وثیقه‌گذاری را تجربه کنند. در فاز کنونی این پروژه که با حمایت بانک مرکزی انجام شده امکان وثیقه‌گذاری دارایی‌هایی مثل سهام و …