برچسب: دژینو

اولین گزارش تقلب در تبلیغات آنلاین

روابط عمومی دژینو درباره نحوه گردآوری این گزارش می‌گوید: «این آمار در بازه زمانی شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ توسط سرویس‌های مختلف دژینو جمع‌آوری و تحلیل شده‌اند و داده‌های مذکور در حین کمپین‌های تبلیغاتی تبلیغ‌دهندگان (Advertisers) و با کمک اسکریپت قرار داده شده در وبسایت آنها بدست آمده است. این …