برچسب: باگ بانتی

تغییرات برنامه باگ بانتی اسنپ؛ افزایش پاداش‌ها

به گزارش روابط عمومی اسنپ، در پی دسترسی غیرمجاز به بخشی از اطلاعات کاربران اسنپ‌فود تیم امنیت سایبری گروه اسنپ در تازه‌ترین اقدام خود برای تقویت ساختار امنیت داده‌، برنامه‌ «باگ‌بانتی» یا مسابقات ارزیابی امنیتی و شناسایی باگ خود را گسترش داده است. در برنامه‌ باگ‌بانتی گروه اسنپ، چهار سطح …