برچسب: استارتاپ

توسط سازمان فضایی ایران؛

۳ سامانه پایشی سنجش از دور به استارت‌آپ‌ها واگذار می شود

سازمان فضایی ایران ۳ سامانه پایشی حوزه فناوری سنجش از دور را به استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان این حوزه واگذار می کند. نخستین جلسه هماهنگی برای واگذاری ۳ سامانه پایشی اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران به استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان این حوزه برگزار شد. این …