ماه: مرداد ۱۳۹۲

سینماکده آغاز به کار کرد

سینماکده آغاز به کار کرد

سایت سینما کده با هدف حذف حاشیه ها در فضای مجازی می خواهد با بررسی و پرسش از خود هنرمندان در زمینه های خبرهای جنجالی سینما فعالیت کند.