ماه: مهر ۱۳۸۹

کاندیدای گروه استاندارد و وب فارسی معرفی شدند

کاندیدای گروه استاندارد و وب فارسی معرفی شدند

وبنا – کاندیدای گروه استاندارد و وب فارسی در ۳ بخش بهترین سایت از نظر ساختار، بهترین سایت از نظر طراحی و استاندارد های وب و بهترین سایت از نظر طراحی صفحه اول معرفی شدند.

در بخش اول سایت های datisdesign.com ، esafir.com ، bartarinha.com ، rohanit.com و gowdin.com در بخش بهترین سایت از نظر ساختار به عنوان کاندیدا معرفی شدند.

در بخش دوم با عنوان بهترین سایت از نظر طراحی و استاندارد های وب سایت های adpdigital.com ، edreamer.ir ، topdesign.ir ، khalilan.com و gowdin.com به عنوان کاندیدای برتر معرفی شدند.

در بخش آخر نیز با عنوان بهترین سایت از نظر طراحی صفحه اول سایت های ihome.ir ، adpdigital.com ، faranovin.com و axprint.com به عنوان سایت های برتر در این بخش معرفی شدند.

اسامی برندگان در پایان مهرماه اعلام می شود.

 

حامیان سومین جشنواره وب سایت های ایران

Styles OLC IranPHP iClub Jahan Data Javan Rayaneh DiGiKala friendfa albasco kaspid rapidworld narbella locopoc arta

کاندیدا های بهترین سایت ایرانی به زبان انگلیسی معرفی شدند

کاندیدا های بهترین سایت ایرانی به زبان انگلیسی معرفی شدند

وبنا – کاندیدا های بهترین سایت ایرانی به زبان انگلیسی معرفی شدند. در این بخش سایت های iranoilgas.com ، investiniran.ir ، crmroom.com/en و thegazette.ir به عنوان کاندیدای برتر برای دریافت عنوان برترین سایت سال در گروه سایت ایرانی به زبان انگلیسی معرفی شدند.

 

حامیان سومین جشنواره وب سایت های ایران

Styles OLC IranPHP iClub Jahan Data Javan Rayaneh DiGiKala friendfa albasco kaspid rapidworld narbella locopoc arta

کاندیدا های بهترین ایده سال در زمنیه وب فارسی معرفی شدند

کاندیدا های بهترین ایده سال در زمنیه وب فارسی معرفی شدند

وبنا – کاندیدا های بهترین ایده سال در زمنیه وب فارسی در سومین جشنواره وب سایت های ایران معرفی شدند. سایت های sellch.com ، meydoonak.com و myfc.ir به عنوان کاندیدا های این بخش معرفی شدند.

 

حامیان سومین جشنواره وب سایت های ایران

Styles OLC IranPHP iClub Jahan Data Javan Rayaneh DiGiKala friendfa albasco kaspid rapidworld narbella locopoc arta

کاندیدای گروه خبر و اطلاع رسانی معرفی شدند

کاندیدای گروه خبر و اطلاع رسانی معرفی شدند

وبنا – کاندیدای گروه خبر و اطلاع رسانی در سومین جشنواره وب سایت های ایران معرفی شدند. این گروه شامل ۵ بخش می باشد. بهترین سایت مجله اینترنتی، بهترین سایت اطلاع رسانی و اطلاعات عمومی، بهترین پادکست، بهترین سایت خبری، بهترین سایت روزنامه از بخش های این گروه می باشند.

دربخش بهترین سایت روزنامه سایت های varzeshi.net و rooznamak.ir کاندید دریافت عنوان  بهترین سایت روزنامه شدند.

در بخش بهترین سایت خبری سایت های sourehcinema.ir ، asrefarda.ir ، farnet.ir ، graphna.net و weblognews.ir برای دریافت عنوان برترین سایت خبری کاندید شدند.

در بخش بهترین پادکست، سایت های aliha.ir ، shahvar.net و asha.ir برای دریافت عنوان بهترین پادکست سال کاندید شدند.

در بخش بهترین سایت اطلاع رسانی و اطلاعات عمومی سایت های narenji.ir ، farnet.ir ، setna.ir ، nightsky.ir و pezeshki.net برای دریافت عنوان سایت برتر اطلاع رسانی کاندید شدند.

در آخری بخش این گروه با عنوان بهترین سایت مجله اینترنتی pariyana.com ، womanday.ir ، ksna.ir و ۳-m.ir به عنوان کاندیدا معرفی شدند. سایت برتر در هر گروه در پایان مهر ماه سال جاری معرفی می شود.

 

حامیان سومین جشنواره وب سایت های ایران

Styles OLC IranPHP iClub Jahan Data Javan Rayaneh DiGiKala friendfa albasco kaspid rapidworld narbella locopoc arta

کاندیدای بهترین cms و فروشگاه ساز معرفی شد

کاندیدای بهترین cms و فروشگاه ساز معرفی شد

وبنا – در بخش تیم های فارسی و پشتیبانی CMS ها در سومین جشنواره وب سایت های ایران از میان تیم های ثبت نام شده در جشنواره سایت های joomfa.org ، mambolearn.com ، ham3d.net ، irandnn.ir و cmstemplate.ir کاندید های دریافت عنوان برترین تیم فارسی و پشتیبانی CMS  شدند.

همچنین در بخش بهترین فروشگاه ساز نیز فروشگاه ساز JahanData.com و ham3d.net برای کسب عنوان برترین فروشگاه ساز در سومین جشنواره وب سایت های ایران باهم رقابت می کنند.

 

حامیان سومین جشنواره وب سایت های ایران

Styles OLC IranPHP iClub Jahan Data Javan Rayaneh DiGiKala friendfa albasco kaspid rapidworld narbella locopoc arta

کاندیدای گروه بهترین استفاده از تکنولوژی های وب معرفی شدند

کاندیدای گروه بهترین استفاده از تکنولوژی های وب معرفی شدند

وبنا – کاندیدای گروه بهترین استفاده از تکنولوژی های وب معرفی شدند. در بخش بهترین سایت از نظر استفاده از CSS سایت های edreamer.ir ، ihome.ir ، datisdesign.com ، adpdigital.com و winbeta.net به عنوان کاندیدای برتر در این بخش معرفی شدند.

در بخش بهترین سایت از نظر استفاده از رنگ و عکس سایت های adpdigital.com ، edreamer.ir ، Parsheh.com ، faranovin.com و gowdin.com به عنوان کاندیدای برتر در این بخش معرفی شدند.

در بخش بهترین سایت از نطر استفاده از فلش و مالتی مدیا سایت های mooweex.com ، redsib.com و flashbanneronline.com/fa به عنوان سایت های برتر در این بخش معرفی شدند.

در آخرین بخش گروه سایت های بهترین سایت از نظر استفاده از تکنولوژی ای جکس سایت های abzarak.com ، xdic.ir و flashbanneronline.com به عنوان سایت های برتر در این بخش معرفی شدند.

کاندیدای گروه کامپیوتر و تکنولوژی معرفی شدند

کاندیدای گروه کامپیوتر و تکنولوژی معرفی شدند

وبنا – کاندیدای گروه کامپیوتر و تکنولوژی در سومین جشنواره وب سایت های ایران معرفی شدند. در بخش بهترین سایت در زمینه نرم افزار سایت های barnameha.com و irancg.com به عنوان کاندیدای برترین سایت سال در زمینه نرم افزار معرفی شدند.

در بخش بهترین سایت در زمینه سخت افزار نیز سایت های hotoverclock.com و gsmaria.com به عنوان نامزد دریافت عنوان برترین سایت سال معرفی شدند.

سایت های webfocus.ir ، aliha.ir و csharpcorner.ir نیز به عنوان کاندید بهترین سایت در زمینه برنامه نویسی معرفی شدند.

همچنین دربخش بهترین سایت در زمینه شبکه سایت های networkprof.com ، persianadmins.com و negahbaan.com به عنوان سایت های برتر معرفی شدند.

در بخش بهترین سایت در زمینه نانو سایت nanosun.ir به عنوان تنها سایت شرکت کننده در این بخش شایسته تقدیر شناخته شد.

در بخش بهترین سایت در زمینه دانش های بنیادی نیز سایت های spacescience.ir و metallurgyis.ir به عنوان کاندید برترین سایت سال معرفی شدند.

اسامی سایت های برتر در تمام بخش ها در پایان مهرماه سال جاری اعلام می شود.

کاندیدای بخش سفر و گردشگری معرفی شدند

کاندیدای بخش سفر و گردشگری معرفی شدند

وبنا – کاندیدای گروه سفر و گردشگری درسومین جشنواره وب سایت های ایران معرفی شدند. در بخش بهترین سایت در زمینه گردشگری سایت های irandeserts.com ، eskan.isfedu.org و tourismbazar.com به عنوان سایت های برتر و کاندید دریافت عنوان برترین سایت سال معرفی شدند.

در دیگر بخش این گروه با عنوان بهترین سایت هتل ها و مراکز اقامتی سایت های hotelyar.com ، eskan.isfedu.org و lastsecond.ir به عنوان سایت های برتر برای دریافت عنوان برترین سایت سال معرفی شدند.

حامیان سومین جشنواره وب سایت های ایران

Styles OLC IranPHP iClub Jahan Data Javan Rayaneh DiGiKala friendfa albasco kaspid rapidworld narbella locopoc arta

کاندیدای گروه خانواده و سلامت معرفی شدند

کاندیدای گروه خانواده و سلامت معرفی شدند

وبنا – کاندیدای گروه خانواده و سلامت در سومین جشنواره وب سایت های ایران معرفی شدند. در بخش بهترین سایت بهداشت خانوادگی سایت های ۳-m.ir و parsiteb.com ، pourali.net و womanday.ir به عنوان کاندیدای عنوان برترین سایت در بخش بهداشت خانوادگی معرفی شدند.

در بخش بهترین سایت پزشکی نیز سایت های parsiteb.com ، irhiv.com ، ۳-m.ir و myskin.ir به عنوان کاندیدای دریافت عنوان برترین سایت در بخش پزشکی معرفی شدند.

در بخش بهترین سایت در زمینه غذا و نوشیدنی سایت های irffs.com ، womanday.ir ، honarashpazi.ir و meydoonak.com به عنوان کاندیدای برتر برای دریافت عنوان برترین سایت سال معرفی شدند.

در آخرین گروه این بخش با عنوان بهترین سایت ورزشی سایت های bordobakht.com ، esteghlaliha.ir ، frisbee.ir ، fcpersepolis.net و esteghlali.com به عنوان کاندیدای برتر برای دریافت عنوان برترین سایت سال معرفی شدند.

برای مشاهده خبرهای تکمیلی و لیست دیگر کاندیداها به آدرس https://webna.ir/category/?id=-610042741 مراجعه کنید.

حامیان سومین جشنواره وب سایت های ایران

Styles OLC IranPHP iClub Jahan Data Javan Rayaneh DiGiKala friendfa albasco kaspid rapidworld narbella locopoc arta

کاندیدای گروه تجارت و اقتصاد معرفی شدند

کاندیدای گروه تجارت و اقتصاد معرفی شدند

وبنا – کاندیدای گروه تجارت و اقتصاد در سومین جشنواره وب سایت های ایران معرفی شدند. 

در بخش بهترین سایت سرویس دهنده مالی سایت های bmi.ir ، acclearn.com و bimeonline.com به عنوان کاندید های برتر در این بخش معرفی شدند.

در دیگر بخش گروه تجارت و اقتصاد با عنوان بهترین سایت فروشگاه اینترنتی سایت های digikala.com ، chapchi.com ، carti.ir ، narbella.com و esafir.com به عنوان سایت های برتر معرفی شدند.

در گروه بهترین سایت آگهی سایت های ihome.ir ، jobagancy.ir ، pedal.ir و moshaver.com به عنوان سایت های برتر و کاندید دریافت عنوان برترین سایت معرفی شدند.

در بخش بهترین وبلاگ رسمی شرکتی ها وبلاگ های weblog.radmanitd.com ، tehran.behzisti.ir ، weblog.idegostaran.com و parnianportal.com/blog به عنوان بهترین وبلاگ های رسمی شرکتی در این بخش به عنوان وبلاگ برتر معرفی شدند.

در آخرین بخش این گروه نیز سایت های  adpdigital.com ، draje.ir ، pandasecurity.ir ، itmavara.com و faranovin.com به عنوان بهترین سایت شرکت های خصوصی معرفی شدند.

شایان ذکر است که سایت برتر از میان کاندیداهای معرفی شده در پایان مهرماه سال جاری معرفی می شود.

مرتبط:
کاندید های بخش بازی و سرگرمی : https://webna.ir/news/?id=-1574348783
کاندید های بخش علمی و آموزشی : https://webna.ir/news/?id=-1002208277
کاندیدای بخش فرهنگی و هنری : https://webna.ir/news/?id=363053310

حامیان سومین جشنواره وب سایت های ایران

Styles OLC IranPHP iClub Jahan Data Javan Rayaneh DiGiKala friendfa albasco kaspid rapidworld narbella locopoc arta