به نظر شما چی بپوشم؟

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۴
همواره همه ما با این سوال مواجه می شویم که برای رفتن به سرکار، مهمانی، جلسه کاری مهم و ... باید "چی بپوشیم"؟ گاهی وقت ها با امتحان کردن چند دست لباس و شلوار می توانیم به جواب این سوال برسیم و گاهی حتی اگر یک شب تا صبح نیز صرفِ پوشیدن لباس هایمان کنیم، این سوال بدون پاسخ باقی می ماند و در نهایت مجبور به انتخاب یک دست لباس – که احتمالاً زیاد هم به همدیگر نمی آیند! – می شویم.

همواره همه ما با این سوال مواجه می شویم که برای رفتن به سرکار، مهمانی، جلسه کاری مهم و … باید “چی بپوشیم”؟ گاهی وقت ها با امتحان کردن چند دست لباس و شلوار می توانیم به جواب این سوال برسیم و گاهی حتی اگر یک شب تا صبح نیز صرفِ پوشیدن لباس هایمان کنیم، این سوال بدون پاسخ باقی می ماند و در نهایت مجبور به انتخاب یک دست لباس – که احتمالاً زیاد هم به همدیگر نمی آیند! – می شویم.

حال اگر شما نیز با چنین چالش هایی برای انتخاب لباس مناسب مواجه هستید و همواره “چی بپوشم چی بپوشم” می گویید، بهتر است به این وب سایت نیز سر بزنید: ” چی بپوشم “؛ االبته اشتباه نکنید، این بار سوالی در کار نیست، چی بپوشم، نامِ همان وب سایتی است که باید به آن سر بزنید.

امیدوارم از این پس و با وجود این وب سایت دوست داشتنی، هیچ گاه با چالشِ خانمان سوز! چی بپوشم مواجه نشوید.


درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.