برنامه‌های مخابرات برای بهبود کیفیت ADSL‌

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

از الویت‌های شرکت مخابرات در سال جاری بهبود وضعیت کیفیت و پشتیبانی و مدیریت پهنای باند می‌باشد.

معاون شرکت مخابرات استان تهران گفت: ارتقاء پشتیبانی و افزایش پهنای باند سرویس اینترنت، انتقال مشترکان ADSL به حجمی و Prepaid، راه‌اندازی cash server در تمام مناطق مخابراتی و ارائه قرارداد SLA‌ به مشترکان امسال در دستور کار است.

محمدرضا بیدخام با اشاره به برنامه‌های شرکت مخابرات استان تهران برای ارتقاء و بهبود کیفیت سرویس اینترنت پرسرعت در سال ۹۴ اظهارداشت: بهبود وضعیت کیفیت و پشتیبانی و مدیریت پهنای باند اولویت شرکت مخابرات تهران برای سال جاری است.


معاون بازاریابی و فروش شرکت مخابرات استان تهران با بیان اینکه هم‌اکنون این شرکت دارای ۲۰۰ لینک STM۱ (اینترنت) است، گفت: ظرفیت پهنای باند این شرکت در سال ۹۴ افزایش خواهد یافت.

وی گفت: همچنین cash server استان البرز و منطقه ۲ راه‌اندازی شده و در سال جاری در باقی مناطق تهران نیز راه‌اندازی خواهد شد.

Cache server یک Proxy سرور است که می‌تواند هنگام کار کردن کاربران، سایت‌های بازدید شده توسط آنها را در خود نگهداری کند و در صورتی که کاربر دیگری بخواهد همان سایت‌ها را بازدید کند با سرعت بیشتر و صرفه جویی در پهنای باند پاسخ خود را از طریق Cache server دریافت کند.

Cache server در پهنای باند صرفه جویی می‌کند و سرعت دسترسی را افزایش می‌دهد.

معاون شرکت مخابرات استان تهران تصریح کرد: افزایش رضایتمندی مشترکان با ارتقا سامانه ۲۰۲۰، کاهش تعداد خرابی‌ها، افزایش سرعت رفع خرابی و ارتقای کیفیت پاسخگویی در سال جاری در دستور کار خواهد بود.