دستورالعمل جدید برای اینترنت موبایل

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
طبق مصوبه جدید اپراتورها ملزم خواهند شد مصرف دیتای آزاد و پایان بسته اینترنت مشترکان خود را اعلام کنند.
صادق عباسی شاهکوه با اشاره به اعتراض کاربران موبایل به دلیل عدم اطلاع از پایان بسته‌های تخفیفی اینترنت موبایل اظهار داشت: در حال پیگیری برای تدوین دستورالعملی جدید هستیم که براساس آن آئین‌نامه‌ای تدوین شود تا اپراتورها ملزم شوند مصرف دیتای آزاد و پایان بسته اینترنت مشترکان را اعلام کنند.
او با اشاره به تفاوت تعرفه اینترنت موبایل در دو مدل اینترنت آزاد و اینترنت بسته‌ای که از سوی اپراتورهای موبایل ارائه می‌شود، افزود: بسیاری از کاربران و مشترکان موبایل از این موضوع اظهار نارضایتی کرده‌اند که به دلیل عدم اطلاع رسانی از سوی اپراتورها برای پایان بسته‌های تخفیفی اینترنت، سبب شده که نرخ اینترنت از شارژ مشترک کم شود و یا در پایان ماه در صورتحساب دوره‌ای مشترک ارقام بالایی از اینترنت مصرف آزاد محاسبه شود.
او گفت: موضوع در حال پیگیری است و راه حل‌های مدنظر باید مورد بررسی قرار گیرد،  بیشترین اعتراضات مطرح شده از سوی مشترکان مربوط به دو اپراتور ایرانسل و رایتل در این زمینه بوده است.