سرمایه گذاری ۱۵۰۰ میلیاردی برای شبکه ملی اطلاعات

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

پیش بینی منابع سرمایه گذاری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از سرمایه گذاری یک هزار و ۵۵۳ میلیارد ریالی برای زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و مدیریت یکپارچه این شبکه حکایت دارد.

در این راستا پیش بینی می‌شود در بخش طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای از محل منابع عمومی‌ یک میلیون و ۴۹۱ هزار و ۴۹۴ میلیون ریال اعتبار به زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، ۲۱ هزار و ۷۵۶ میلیون ریال به کاربردهای این شبکه و ۵۰ هزار و ۷۱۲ میلیون ریال به مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات اختصاص یابد.
در همین حال درگاه واحد دولت الکترونیکی، تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات کشور، تامین تجهیزات و ماشین آلات وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان و پژوهشگاه فضایی ایران، تدوین راهکارهای آزادسازی و خصوصی سازی و توسعه ارتباطات رادیویی و توسعه فناوری در عملیات پستی و نیز بهنگام سازی کدپستی ۱۰ رقمی ‌از جمله طرح‌هایی است که به عنوان تملک دارایی‌های سرمایه ای از محل منابع عمومی‌برای سال ۹۴ درنظر گرفته شده است.
دفتر برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای سال ۹۴ برآورد سرمایه گذاری ۴ هزار و ۵۴۷ میلیون ریالی برای توسعه کاربردهای اطلاعات و خدمات ماهواره ای و سرمایه گذاری ۳۲ هزار و ۲۴۳ میلیون ریالی برای ساخت ماهواره‌های تحقیقاتی و عملیاتی پیش بینی کرده است؛ در این برنامه ریزی برای توسعه زیرساخت ارتباطی سیگنال رسانی زمینی صدا و سیما ۲۷۰ میلیارد ریال درنظر گرفته شده و در مجموع میزان سرمایه گذاری مدنظر در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای به ۲ میلیون و ۹۵۵ هزار و ۸۰ میلیون ریال می‌رسد.