اپلیکیشن قبله

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۴

جهت قبله را نمی‌دانید؟ در هنگام سفر، می‌خواهید در توقفگاهتان نماز بخوانید اما به دنبال جهت قبله هستید؟ روش‌های مختلفی برای تشخیص قبله وجود دارد که نرم‌افزار موبایلی «قبله» آن‌ها را گردهم آورده و در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

نرم افزار موجود با استفاده از حسگر های گوشی همراه شما، این امکان را فراهم می آورد.

بسیار اتفاق میافتد که هنگام سفر، وقتی برای اقامه نماز توقف میکنیم، ولی چون وارد محیط جدیدی شده ایم جهت قبله را نمیدانیم. اگرچه روش های مختلفی برای تشخیص قبله وجود دارد، اما از آنجا که ممکن است نسبت به آنها آشنایی نداشته باشیم، نرم افزار موجود با استفاده از حسگر های گوشی همراه شما، این امکان را فراهم می آورد.