سایتی برای میزبانی آرزوهای سال جدید

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۳

هرکدام از ما آرزویی برای سال نو داریم. سایت آرزوهای ما، آمده تا جایی باشد برای انتشار این آرزوها.

می‌توانید با رفتن به سایت آرزوهای ما، آرزوی خود را در آن درج کرده و آرزوی دیگران را نیز مطالعه کنید.

قابل ذکر است این وب سایت جهت گردآوری آرزوی هموطنانمان برای سال ۱۳۹۴ دایر شده که در صورت به حد نصاب رسیدن جامعه آماری می‌توان تجزیه و تحلیل‌های جذابی را از نظر سن، کلمات کلیدی به کار رفته در آرزوها و… بر روی آن‌ها انجام داد. نتایج این تجزیه و تحلیل‌ها از طریق خبرنامه و سایت فعلی پس از تحویل سال در دسترس خواهد بود.