جشن ۱۰۰ میلیونی مارکت وردپرس

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۳

پس از موفقیتی که توسط فروشگاه آزمایشی “همیار وردپرس” در سال قبل کسب شد و در عرض چند ماه ۵۱ میلیون تومان فروش برای تعداد محدودی فروشنده بوجود آمد و در پی بازخوردهایی که این سایت توسط کاربران گرفت ، تصمیم به راه اندازی یک مارکت تخصصی در وردپرس گرفته شد تا فروش و سود حاصل از آن در اختیار تعداد بیشتری از مشارکت کنندگان قرار بگیرد ، به همین منظور تصمیم به راه اندازی مارکت وردپرس گرفته شد.
بر طبق برنامه ریزی‌های انجام شده و هدف‌گذاری پروژه، تیم پروژه با حمایت کاربران موفق شد به رقم فروش ۱۰۰ میلیون تومان در طی این مدت دست پیدا کند که سود حاصل از آن بالغ بر ۹۳,۰۰۰ تومان بین مشارکت کنندگان تقسیم شد.
برای دسترسی به آمارها و اطلاعات بیشتر می‌توانید به این آدرس مراجعه کرده و بیشتر در این‌باره بخوانید.